Hvorfor feires den daglige diskrimineringsdagen?

Over mange år har diskriminering basert på slike forhold som kjønn, rase, etnisitet, geografisk beliggenhet og mange andre vært på vei oppover. I prosessen med å sikre likestilling har mange regjeringer og ikke-statlige organisasjoner kommet opp med ulike tiltak. Null diskrimineringsdagen har sine røtter i å avslutte ulikheten før loven. De forente nasjonene (FN) opprettet denne dagen for å skape en plattform der likestilling mellom ulike mennesker i medlemslandene er forbedret. Spesielt har FNs program for hiv og aids (UNAIDS) iverksatt retningslinjer for å minimere diskriminering av personer som lever med aids.

Historie om null diskrimineringsdag

Null diskrimineringsdagen ble først lansert i Beijing, Kina, 27. februar 2014. Den første feiringen av denne dagen ble senere avholdt 1. mars samme år. Hovedformålet med lanseringen denne dagen var å oppmuntre folk med hiv / aids og å sensitisere offentligheten om behovet for å støtte slike mennesker.

De forente nasjoner har vært et fokuspunkt for å forsøke å utrydde sykdommer i medlemslandene. Spesielt UNAIDS har kommet opp med ulike kampanjestrategier og bærekraftige utviklingsmål (SDG) for å eliminere sykdommen innen 2030. Strategien som brukes av organisasjonen er rettet mot slike problemer som slutt på fattigdom, sult, samt å sikre kvalitetsutdanning blant andre emner.

Formål med null diskrimineringsdag

Hovedgrunnen til at null diskrimineringsdagen ble etablert var å sikre likestilling før loven. Det har vært utbredt diskriminering mot mennesker basert på religion, rase, kjønn, utdanningsbakgrunn og helse blant andre verdier. Gjennom etableringen av null diskrimineringsdag, søker FN å forene mennesker i medlemsland og behandle dem like før loven. I de siste årene har helseforskjellen mellom mennesker som lever med hiv og aids, økt på grunn av myter og misforståelser. Som et resultat har ofre blitt stigmatisert og utelatt i kommunale saker.

Oppnåelser av null diskrimineringsdag

Siden begynnelsen i 2014 har null diskrimineringsdag gjort noen bemerkelsesverdige skritt mot å redusere diskriminering. Mange medlemsland har brukt denne dagen som en plattform for å lufte sine klager på problemer som hindrer likestilling. I India har kampanjere kommet ut for å stemme sine klager, spesielt mot lovene som diskriminerer LGBTI-fellesskapet. Reglene i den indiske forfatningen diskriminerer homoseksuelle mennesker. Et annet land som har utnyttet denne dagen i Liberia. Nasjonal AIDS i Liberia, gjennom sin leder, har oppfordret folk til ikke å ofre for personer som lever med hiv / aids. En annen bemerkelsesverdig prestasjon var UNDPs kampanjer i 2017 for riktig behandling av LGBTI-personer og de som lever med hiv og aids.

Utfordringer av null diskrimineringsdag

Selv om null diskrimineringsdagen har gjort noe fremskritt, har det vært noen utfordringer som hindrer sine strategier. Politiske forskjeller i medlemslandene har spilt en betydelig rolle i å bremse ned FNs aktiviteter. Slike varierende politiske ideologier gir ikke et gunstig miljø for kampanjer mot diskriminering. Dessuten er fattigdom i enkelte medlemsland utbredt, slik at mennesker i slike regioner ikke kan få tilgang til tjenester som tilbys i løpet av denne dagen. På grunn av mangel på kvalitetsutdanning, er mange mennesker ikke klar over sine rettigheter.

Anbefalt

Mest Densely Populated US States
2019
Hvem er det eskimo-folk? Hvor bor de?
2019
Hvor er Four Corners-regionen i USA?
2019