Hva er Sydney Tar Pond?

Den beryktede Sydney Tar Pond er et farlig avfall dumpested som ligger i Cape Branton Regional Municipality i Nova Scotia, Canada. Tjære dammer var lokalisert i den østlige kysten av Sydney havn, og dannet en elvemunning hvor Muggah bekk renner inn i havnen. Det var det største giftige avfallsstedet i Nord-Amerika med over 700 000 tonn avfall, hvorav 50 000 tonn var forurenset med polyklorerte bifenyler.

Kilden til giftig avfall

Den nå nedlagte Sydney Steel Corporation var kilden på giftig slam. Selskapet dumpet tonn giftig avfall lastet med kullbaserte forurensninger som samlet seg over tid og dannet et tett slam. Selskapet valgte stedet tidlig på 1900-tallet fordi det var det perfekte stedet hvor kalk og jernmalm fra Newfoundland og kull fra Cape Breton var lett tilgjengelig. Etterspørselen etter stål i Canada var så høy at miljøpåvirkningen av etableringen av selskapet ble overskygget. På et tidspunkt produserte stålverket halvparten av stål produsert i Canada. Prosessen med fremstilling av stål involverte koksovner der jernmalm ble oppvarmet til svært høye temperaturer for å fjerne urenheter og uønskede kjemikalier som benzen, svovel og tjære. Noen av disse uønskede urenheter ble brukt i andre fabrikker, men en stor mengde oozed på bakken. Over tid ble urenheter samlet i tjære dammer og dannet et giftig slam. Endring i teknologi, eierskap og konkurranse fra amerikanske selskaper førte nesten til brudd på stålverket, men regjeringen i Nova Scotia gikk inn for å redde tusenvis av ansatte. Regjeringen holdt fabrikken i drift til 2000 da økonomisk virkelighet tvang anlegget til å stoppe driften.

Rengjør innsats

Da selskapet sluttet seg, var dumpestedet så tungt forurenset at det ble slått av. Miljøvern- og bevaringsorganer lobbied regjeringen for å starte rengjøring og dekontaminering av området, men politiske kontroverser og forsinkelser førte til flere falske starter. Etter tekniske studier og offentlig konsultasjon, begynte den føderale regjeringen og Nova Scotias regjering i 2007 å rydde opp C $ 400 millioner. Sydney Tar Ponds Agency overvåker dekontaminering av dumpestedet. Rengjøringen involvert blander sement til slammet og skaper en herdet flate som vil bli dekket av jorden. Gress, blomster og busker ble deretter plantet på toppen av jorden. Oppryddingsprogrammet ble ferdigstilt i 2013. I dag opptar Open Hearth Park det landet stålverket en gang sto.

Effekter på omgivende befolkning

Dumpestedet har ikke bare ført til forurensning av det naturlige miljøet, men forårsaket også helsekomplikasjoner for de som bor i nærheten. Flere familier klaget over sykdommer som inkluderte kreft, slag, hudsykdommer, nyreinfeksjoner, hjerteproblemer, brystsykdommer, blodproblemer og øyeproblemer. Selskapet hadde tidligere informert samfunnet om at giftig avfallssiden ikke ville ha noen negativ innvirkning på helsen, men helsepersonell knytter sykdommene direkte til nettstedet.

Anbefalt

Slaget ved Plassey (1757): Et vendepunkt i Indias historie
2019
Jainisme: Religioner av verden
2019
De mest farlige byene i USA
2019