Hva er loven om bevaring av masse?

Loven om bevaring av masse er prinsippet som sier at verken fysisk transformasjon eller kjemiske reaksjoner oppretter eller ødelegger masse i et isolert system. I følge dette prinsippet må reaktantene og produktene i en kjemisk reaksjon ha like masse. Derfor må summen av massene av voks og oksygen (reaktanter) i en kjemisk reaksjon være lik mengden av karbon (IV) oksyd og vann (produkter). Loven om bevaring av masse er viktig i beregninger som involverer bestemmelse av ukjente masser av reaktanter og produkter i en gitt kjemisk reaksjon.

Historien om loven om bevaring av massen

Loven om bevaring av masse stammer fra forslaget fra en gammel gresk at den totale mengden saken i universet ikke endres. I 1789 kalte Antoine Lavoisier loven om bevaring av masse som det vitale prinsippet i fysikk. Einstein endret senere denne loven ved å inkludere energi i beskrivelsen. Ifølge Einstein ble loven loven om bevaring av masse energi, som sier at total masse og energi ikke endres i et gitt system. Fra dette prinsippet kan energi og masse omdannes fra den ene til den andre. Likevel, fordi energiforbruk eller produksjon i vanlige kjemiske reaksjoner står for en ubetydelig mengde masse, er loven om bevaring av masse fortsatt et grunnleggende konsept innen kjemi.

Kjemiske reaksjoner og loven om bevaring av masse

Loven om bevaring av masse gir visualisering at kjemiske reaksjoner innebærer omorganisering av atomer og bindinger av reaktantene til forskjellige arrangementer i produktene. Dermed endres antall atomer i prosessen ikke. Dessuten er atomer av et gitt stoff identiske; Derfor ville omorganisering av dem ikke forandre massen av saken. Visualiseringen er en viktig antagelse ved fremstilling av kjemiske reaksjoner ved å bruke balansert kjemiske ligninger.

I disse ligningene har elementene involvert i reaksjonen et like antall mol på venstre side og høyre side av ligningen. Derfor vil man kunne bestemme mengden av hvilket som helst stoff som er nødvendig for å produsere en spesifisert mengde av et produkt. I tillegg er loven om bevaring av masse viktig for å bestemme massene av gasser i kjemiske reaksjoner siden de ikke kan måles i de fleste tilfeller. Derfor, i en reaksjon som involverer fast, væske eller gasser som produkter eller reaktanter, ved å vite massene av faststoff og væske, hjelper i å bestemme massen av gass siden den gjenværende masse bare er tildelt den.

Et virkelighetseksempel

Et typisk scenario som innebærer bruk av loven om bevaring av masse, er smelting av en isterning på ti gram i løpet av en varm dag. Isbiten vil forandre dens tilstander fra fast til flytende og til slutt bli damp. Massen av beholderen som holdt isbiten ville forbli konstant, og vannet i vannet i det systemet ville ikke forandre seg selv etter at det fordampet helt.

Anbefalt

Hva er forskjellen mellom multikulturalisme og kosmopolitikk?
2019
Hvor mange arter av reptiler er der?
2019
Anemi hos barn - Prevalens rundt om i verden
2019