En oversikt over hjemløshed i Japan

En oversikt over hjemløshed i Japan

Homelessness i Japan var en gang svært uvanlig. Men på 1990-tallet møtte landet en økonomisk nedgang som igjen mange uten jobber og hjem. I 2001 rapporterte Japan over 25 000 personer som bor i hjemløs tilstand. Dette problemet ble forverret etter den globale finanskrisen i 2008 og 2009. Landet opplevde igjen en stor økning i ledigheten og dermed en økning i antall personer som opplever hjemløshed. I 2014 dro hjemløshetsraten i hele landet med Tokyo, som rapporterte en hjemløs befolkning på rundt 1669, et av de laveste tallene som ble registrert.

Hva er hjemløshet?

Begrepet hjemløshed brukes til å beskrive tilstanden om ikke å ha permanent eller stabilt bolig. Det kan også brukes når man lever under forhold som anses usikre eller usikre. Homelessness kan oppstå som følge av en rekke faktorer, blant annet: økonomisk trengsel, arbeidsledighet, diskriminering, psykisk lidelse og mangel på bolig. Det er vanligst for eldre ugifte menn å oppleve hjemløshet i Japan. Dette mønsteret oppstår fordi arbeidsgivere favoriserer gifte menn når de ansetter på grunn av den sosiale troen de har en familie å sørge for og vil derfor jobbe mer flittig. I tillegg pleier foreldre og besteforeldre å gi mer økonomisk støtte til døtre enn for sønner.

Hvor er høye hjemløseverdier funnet i Japan?

Byen Osaka har en av de høyeste bostedsløshetene i landet. Den har en estimert hjemløs befolkning på mellom 7.000 (det offisielle tallet) og 10.000 (det uoffisielle nummeret). Dette skyldes i stor grad den første finanskrisen landet møtte på 1990-tallet. På den tiden var Osakas økonomi hovedsakelig avhengig av bygging som praktisk talt stanset da finanskrisen traff. En av de lokale parkene i Osaka kalles "Tent City" hvor enkeltpersoner kan gå for billig mat, matlaging og noen ganger gratis mat.

Hva er den japanske regjeringen som gjør for å hjelpe?

Flere kommunale nivåregjeringer over hele landet har etablert hjemløse lyskilder i byer for å bidra til å lindre de vanskeligheter som mennesker som bor i forskjellige hjemløsestaten står overfor. I tillegg har noen ideelle organisasjoner og frivillige organisasjoner blitt dannet for å bekjempe dette problemet. Noen regjeringer har skapt sosiale velferdsprogrammer for å forhindre at disse personene mister sine hjem med offentlig økonomisk bistand, for å hjelpe dem med å oppnå midlertidig bolig etter å ha mistet sine hjem og andre programmer for å hjelpe dem med å finne og skaffe seg arbeid. Regjeringen arbeider også for å sikre at eldre personer er klar over deres berettigelse til helsetjenesten, noe som bidrar til å avlaste noe av stress og vanskeligheter med å oppleve hjemløshet.

Emerging Trends

I de siste årene har regjeringen rapportert et mindre antall hjemløse befolkninger over hele landet. Den største nedgangen er rapportert i Tokyo. Noen myndigheter hevder at dette mønsteret er et resultat av vellykkede offentlige sosiale velferdsprogrammer. Andre personer hevder at dataene er blitt samlet feilaktig. Ifølge kritikere har regjeringstjenestene gjennomført undersøkelser av hjemløshet med befolkninger som bor i parker, på gater og togstasjoner. De sier at disse undersøkelsene kun ble gjennomført på dagtid og ikke ta hensyn til de som bor i sine biler eller sover i internettkafeer.

Anbefalt

Hva er de største industriene i Norge?
2019
ASEAN-landene
2019
Land som produserer de beste konkurransedyktige svømmere
2019