Budsjettunderskudd etter land som andel av BNP

Et budsjettoverskudd eller et budsjettunderskudd brukes til å registrere differansen mellom nasjonale offentlige inntekter og utgifter. Resultatene presenteres vanligvis som en prosentandel av Bruttonasjonalproduktet (BNP). For å indikere om balansen er et overskudd eller et underskudd, vises positive (+) tall i tilfeller av overskudd, mens negative (-) tall vises som et budsjettunderskudd. Når det gjelder den generelle økonomiske helsen til en nasjon, er stater med budsjettunderskudd karakterisert som å ha utgifter som overstiger sine inntekter. Når dette skjer, vil landene ofte finne seg i et viktig behov for økonomisk reform. Når vi henviser til akkumulerte føderale offentlige underskudd, snakker vi normalt om en "nasjonal gjeld". Land med det største underskuddet i forhold til BNP vil oppleve ganske mange komplikasjoner så langt som deres evne til å optimalisere økonomisk vekst.

De mest gjeldsløse landene

Landet som påstår det høyeste nasjonale underskuddet i forhold til BNP, er Timor-Leste, med et underskudd tilsvarende -76, 1% av BNP. Timor-Leste etterfølges av Sør-Sudan (-62, 5%), Libya (-52, 2%), Venezuela (-48%) og Afghanistan (-24, 6%). Som det er klart å se fra vår liste, er Midtøsten og Afrika spesielt godt representert. Dette skyldes sannsynligvis konvergensen i å utvikle økonomisk infrastruktur og hyppige sivile konflikter på disse områdene, noe som skaper "perfekte stormer" økonomisk for mange av nasjonene der.

Arketypiske eksempler på årsakene til høy nasjonal gjeld

For å hjelpe til med å forstå vanlige årsaker som fører til massive underskudd, tar vi særlig grundig titt på to av de nasjonene som opplever markant høye relative nasjonale underskudd: Syria og Egypt. Disse to landene fungerer som gode case-studier, da de viser to svært forskjellige miljøer som hver bidrar til sluttresultatet av store nasjonale underskudd.

Sivil konflikt i Syria

Syria har opplevd en innenlandsk krise i flere år, og den har tatt sin toll i dette Midtøsten-landet. I kølvandet på de pågående sivile konfliktene der, er det tatt mange tiltak for å forsone landets usikkerhetsgrad. Mangelen på finansiering for landet som helhet på grunn av forstyrret handel og redusert skatteevne, og den konstante trusselen om terrorisme har vært de viktigste faktorene som bidrar til budsjettunderskuddet som Syria opplever.

Dessverre har borgerkrigen og angrepssykeangrepene ført til at mange borgere søker ly utenfor Syria grenser. Blant de som søker flyktning er mange ledende næringsdrivende. Kapital og finansiering for landet som helhet har blitt drastisk redusert, og fortsetter å bli truet ytterligere fortsatt. Selv når syriske ledere fortsetter å gjøre mange løfter for fremtiden, fortsetter befolkningen å spre seg til andre deler av verden på jakt etter sikkerhet og ly. Hovedfaktorene som bidrar til denne hendelseskjeden, er en følge av krigen, mangelen på stabil infrastruktur, og innenlandske og utenlandske investeringer for å sikre midler til bedring av landet.

Egyptens energikrise

Også i Midtøsten-verden finner vi Egyptens land som lider av forbrytende gjeld. Selv om det ikke er aktivt involvert som en primærfest i en stor krig som Syria, har Egypt unike gjeldsproblemer i seg selv, hovedsakelig som følge av ubalansert utgifter innenfor statlig sektor. I motsetning til mange av sine naboer og partnere som dominerer verdens energimarkedet, opplever Egypt faktisk en energikrise, og det har vært vanskelig for dem å produsere den kraften som trengs for å holde økonomien sin humming. Egentlig håper egypterne på forbedring i fremtiden, der de vil forhandle økt finansiering for innenlandsk utvikling og øke sin kulturelle innflytelse på verdensstadiet. For å vise at de kan kompensere sine finansiere, gjør de tilbakebetaling planer et sentralt fokus på deres større strategi for å sette seg på vei til gjenoppretting.

Vanlige behov blant globale gjeldslederne

Land med de største underskuddene som en del av BNP står overfor enorme kamper og utfordringer som de forsøker å gjenoppbygge fra de tapene de har opplevd. Når en krig bryter ut, kan det vise seg å være enda mer utfordrende. Når det syriske folket forlater sitt land i håp om å finne sikrere steder å bo, vil arbeidskraften bli redusert. Den vanskelige oppgaven med å formulere en plan som vil fungere, er nødvendig her, og det er ikke alltid lett å bestemme den beste ruten. Med Egypt forsøker regjeringen å reparere sin energikrise for å forbedre landet sitt. I disse tilfellene og mange andre land som lager vår liste, er regjeringer utilsiktet feilsøkingsmetoder for effektivt å overvinne massiv gjeld, samtidig som de øker økonomien.

Budsjettunderskudd etter land som andel av BNP

  • Se informasjon som:
  • Liste
  • Chart
RanglandUnderskudd (Som% av BNP)
1Øst-Timor-76, 1
2Sør-Sudan-62, 5
3Libya-52, 2
4Venezuela-48, 0
5Afghanistan-24, 6
6Oman-21, 8
7Gambia-19, 5
8Republikken Kongo-17, 9
9Brunei-16, 8
10Djibouti-16, 0
11Irak-15, 3
12Mongola-15, 2
1. 3Algerie-13, 8
14Bahrain-13, 6
15Grønland-13, 5
16Saudi Arabia-13, 0
17Niue-12, 6
18Swaziland-12, 3
19Jemen-11, 8
20Eritrea-11, 4
21Kuwait-11, 0
22Zimbabwe-9, 9
23Egypt-9, 8
24Zambia-9, 8
25Syria-9, 7
26Libanon-9, 5
27De britiske jomfruøyene-9, 1
28Surinam-8, 1
29Ghana-7, 9
30Ecuador-7, 5

Anbefalt

Massachusetts State Flag
2019
Er Kina i Asia?
2019
Peru Eksport og import
2019